TDK élmények 1.

DOLGOS BÁLINT

 

Mikor vettél részt a TDK-n, illetve az OTDK-n és milyen eredményeket értél el?

 

„A házi Tudományos Diákköri Konferencián 2020 őszén vettem részt, ahol második helyezést sikerült elérnem, míg az országos szintű verseny 2021 tavaszán került megrendezésre, amelyen különdíjban részesültem.”

 

Miért javasolnád másnak is?

 

„Úgy gondolom, minden egyetemi hallgatónak nagy lehetőség és egyben kaland is TDK dolgozatot írni. A hallgató mind a dolgozathoz szükséges gyakorlati munka, mind az irodalomkutatás során jelentős szakmai tudásra tesz szert, amelyet a későbbi munkája során is kamatoztatni tud. A Neumann János Egyetemen számos területen és témakörben tud minden hallgató a számára megfelelő kutatási témát választani, amelyet tovább gondolva akár a tanulmányok befejezéséhez szükséges szakdolgozatot is meg lehet írni.”

 

Miért volt jó TDK-znod?

 

„A TDK dolgozatom kapcsán számos, még számomra ismeretlen területen szereztem tapasztalatot. Értem ezalatt a dolgozat témájához kapcsolódó magyar és idegen nyelvű szakirodalmak tanulmányozását, illetve jobban beleláttam a járműipari lemezek képlékenyalakításának sokszínűségébe.”

 

Milyen hasznod származott a TDK-ból?

 

„A TDK dolgozatom kapcsán a szakmai tapasztalataim mellett a szakmai ismeretségi köröm is növekedett. Az akkori gyakorlati helyemen is, ahol jelenleg mérnökként dolgozom, végeztem a TDK dolgozatomhoz hasonló méréseket, amely által egy másik oldalról is kutattam a járműipari lemezek világában. Emellett úgy vélem szót kell ejteni az előadói készségem fejlődéséről is, mivel mindkettő konferencia során nagy hallgatóság részére kellett bemutatnom az egyéni munkámat. Nem utolsó sorban lehetőségem volt különböző jutalmak megszerzésére, illetve a kutatási területen történő szakmai cikkek publikálására is.”

 

Milyen élmény volt?

 

„A tudományos diákköri konferenciára való felkészülésnek, kutatásnak és a kutatói munka bemutatásának egyaránt megvolt a maga nehézsége és szépsége. A kutatási munka során jó volt azt érezni, hogy az adott témában újat tudtam alkotni, illetve, hogy a munkámmal hozzá tudtam járulni a hazai képlékenyalakító közösség munkájához.”

 

Hogyan csináltad Te?

 

„A TDK dolgozatomat a „járműipari lemezek elvékonyodásának vizsgálata” témakörben gépészmérnöki alapképzésem utolsó előtti félévében készítettem el. A kutatási munkám gyakorlati részét a tanulmányaim mellett, órák után végeztem, az akkori Anyagtechnológia Tanszék tanműhelyében. Ezt követően az eredményeim összesítése, kiértékelése és szakmai irodalommal történő alátámasztása következett. Végezetül a kísérleti eredményeimet összehasonlítottam szimulációs szoftverben történő méréseim eredményével és ezekből levontam a konklúziót. A konzulensem a teljes kutatási munka során maximálisan támogatott és jó tanácsokkal látott el, amely tényező nagyban megkönnyítette a számomra a még akkor ismeretlen terepet.”

 

Milyen nehézségekkel néztél szembe a TDK során?

 

„A konferenciára való felkészülést nagymértékben megnehezítette az akkoribban megjelenő koronavírus járvány, amely felborította az addigi, jól megszokott mindennapjainkat. Szerencsére a dolgozatom elkészültének folyamatában ennek nem éreztem negatív hatását, viszont mind a házi mind pedig az országos konferenciára az online térben került sor, amely mindenki számára egy új, ismeretlen és nehéz feladat volt. A dolgozat megírása a tanulmányok mellett sok extra munkaórát igényelt, viszont ahogy már korábban említettem, ez a szakmai fejlődésemet segítette és a látókörömet szélesítette.”

 

Mi volt az oka annak, hogy elkezdtél TDK-zni?

 

„Abban az időben a tanszéken demonstrátori munkakörben dolgoztam és volt lehetőségem a korábban említett témakörben TDK dolgozatot írni, amely területen már akkoriban is régóta tevékenykedtem, így egyértelművé vált számomra, hogy tovább szeretném bővíteni a tudásomat a képlékenyalakítás világában.”