Tudnivalók a szakmai gyakorlatról

Letölthető dokumentumok

Az ügyintézés menete

Határidők

Hol tudok érdeklődni?

 

Mi a szakmai gyakorlat?

 

Nftv: szakmai gyakorlat: felsőoktatási szakképzésben, alap-, mester- és osztatlan képzésben, külső gyakorlóhelyen vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő részben önálló hallgatói tevékenység. 

MI A SZAKMAI GYAKORLAT CÉLJA?

 

 • A szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása. 
 • A szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése.
 • Az anyag-, eszköz-, technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.

 

SZAKMAI GYAKORLÓHELY

 

Az a jogi személy vagy gazdálkodó szervezet, amely felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben - a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás és a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján - az egybefüggő szakmai gyakorlatot biztosítja.

 

SZAKMAI GYAKORLAT IDŐTARTAMA

 

Gépészmérnöki BSc 6hét
Járműmérnök BSc 6 hét
Logisztikai mérnöki BSc 6 hét
Mérnökinformatikus BSc 8 hét (320 óra)
Műszaki menedzser BSc 6 hét
Üzemmérnök informatikus 320 óra (Projekt feladat I-II)

Mérnökinformatikus Rendszergazda

FOSZK

nappali: 560 óra

levelező: 240 óra

Programtervező informatikus FOSZK

nappali: 560 óra

levelező: 240 óra

Műszaki FOSZK

nappali: 560 óra

levelező: 240 óra

Gépészmérnöki MSc 4 hét

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKMAI GYAKORLAT ELŐNYEI - HALLGATÓ

 

 • szakmai tapasztalat, munka világába való betekintés
 • éles szituációk, gyakorlati tudás
 • rálátás olyan szakmai információkra, amelyekre a tanulmányai nem készítik fel
 • munkafegyelem, együttműködés és határidők fontosságának erősítése
 • abszolutórium megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat megszerzése

 

SZAKMAI GYAKORLAT ELŐNYEI - CÉG

 

 • akár hosszú távú elkötelezettség megalapozása
 • jó képességű diákok, a legfrissebb elméleti tudással
 • tettre kész hozzáállás, fiatalos lendület, magas munkabírás
 • motivációjuk nem csupán a munkával megszerezhető pénz, hanem elsősorban a gyakorlat megszerzése
 • elhivatottak: a diákok gyakorlat hiányában egyrészt nem szerezhetnek diplomát, másrészt a minőségi és jó munkahelyen szerzett gyakorlat a belépő számukra a diplomaszerzés utáni (minél jobb) munkahelyekre

 

 

A SZAKMAI GYAKORLAT DOKUMENTUMAI

 

 • Fogadónyilatkozat – ezen nyilatkozik a gyakorló hely/cég arról, hogy fogadja a hallgatót szakmai gyakorlatra. Kitölti az adatokat és ellátja pecséttel és aláírással.
 • Együttműködési megállapodás – az Egyetem és a gyakorló hely között jön létre arra vonatkozóan, hogy a gyakorló hely/cég a jogszabályban előírt módon fogadja a hallgatót szakmai gyakorlatra.
 • Hallgatói munkaszerződés - a gyakorló hely/cég és a hallgató között jön létre a szakmai gyakorlat időtartamára. Erre vonatkozóan az Egyetemnek nincsenek tartalmi és formai követelményei.
 • Igazolás szakmai gyakorlat elvégzéséről – a gyakorló hely/cég leigazolja a szakmai gyakorlat elvégzését.
 • Beszámoló szakmai gyakorlatról – minimum 10 oldalas beszámoló a gyakorló hely/cégnél végzett munkáról (melyből a cég bemutatása max. 1 oldal, képek max. 20% lehet)

 

Ezen dokumentumok letölthetőek az alábbi linkeken:

Fogadónyilatkozat - iskolaszövetkezet

Fogadónyilatkozat - általános

Igazolás szakmai gyakorlat elvégzéséről

Titkosítás cégeknek

 

A SZAKMAI GYAKORLAT ÜGYINTÉZÉSÉNEK MENETE

 

1. A hallgató gyakorló helyet keres.

2. A hallgató a gyakorló helynél (cégnél) kitölteti, lepecsételteti a Fogadónyilatkozatot.

3. A hallgató eljuttatja a Fogadónyilatkozatot a szakját/specializációját gondozó tanszék adminisztrációjára

4. A Fogadónyilatkozat alapján a tanszéki adminisztrátor elkészíti az Együttműködési megállapodást és eljuttatja a céghez (a hallgatónak itt nincs dolga).

5. A cég és a hallgató megköti a Hallgatói munkaszerződést.

    Szakmai gyakorlati munka.
 
6. A hallgató kitölteti a céggel az Igazolás a szakmai gyakorlat elvégzéséről dokumentumot és megírja a Beszámolót.

7. A hallgató eljuttatja az Igazolást és a Beszámolót a szakját/specializációját gondozó tanszék adminisztrációjára.

 

HATÁRIDŐK

 

Fogadónyilatkozat beérkezése az adminisztrációra 30 nappal a szakmai gyakorlat tervezett megkezdése előtt.
Hallgatói munkaszerződés elkészítése A gyakorlat megkezdése előtt
Az Igazolás és a Beszámoló eljuttatása az Egyetemre 10 nappal a szakmai gyakorlat befejezése után

 

 

 

 

 

 

HOGYAN KERÜL BE A NEPTUN-BA A SZAKMAI GYAKORLAT?

 

A Szakmai gyakorlat tantárgy felvételének feltétele:

Gépészmérnöki BSc 165 kredit
Járműmérnök BSc 165 kredit
Logisztikai mérnöki BSc 100 kredit
Mérnök informatikus BSc 100 kredit
Műszaki menedzser BSc 100 kredit
Üzemmérnök informatikus -
Mérnökinformatikus Rendszergazda FOSZK -
Programtervező informatikus FOSZK -
Műszaki FOSZK -
Gépészmérnöki MSc A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele két aktív félév lezárása és a szakot gondozó szakfelelős jóváhagyása -

 

 

A Szakmai gyakorlat tantárgyat abban a félévben kell felvenni a NEPTUN-ban, amikor már teljesítette a kredit feltételeket és a szorgalmi időszak végéig biztosan befejezi a gyakorlatot.


A fenti eljárás a normál ügyéntézést írja le.

 

Variációk:  


1. A hallgató nem közvetlenül a céghez megy szakmai gyakorlatra, hanem iskolaszövetkezeten keresztül történik a gyakorlat szervezése. Ebben az esetben az ennek megfelelő Fogadónyilatkozatot kell kitölteni. A többi ugyanaz.

2. A hallgató duális képzésben vesz részt. A Szakmai gyakorlat tárgyat jóváírhatja az Egyetem, ha a hallgató a képzéshez kapcsolódó képzési idejét végi duális hallgatóként töltötte. Ebben az esetben a hallgató az utolsó duális félévben veszi fel a Szakmai gyakorlat tárgyat. A hallgató a szorgalmi időszak harmadik hetének hétfőjéig 10 oldalas beszámolót kell leadjon a tanszéki adminisztráción.

3. A hallgató felmentést kér a szakmai gyakorlat teljesítése alól. A felmentést akkor kaphatja meg, ha igazolni tudja, hogy a szakterületen legalább annyi időre szóló munkaviszonya van/volt, mint a szakmai gyakorlat minimális hossza. A Kérvényt a NEPTUN-ban kell beadni. (Kreditelismerési kérelem munka- és egyéb tapasztalatok alapján, a szorgalmi időszak 5.- 13. heteiben)

FELVILÁGOSÍTÁS

 

A szakmai gyakorlattal kapcsolatosan a következő kollégák adnak felvilágosítást:
 
Általános szakmai gyakorlati kérdésekben:

Dr. Líska János - oktatási dékánhelyettes: liska.janos@gamf.uni-neumann.hu
 
Szakspecifikus szakmai gyakorlati kérdésekben:

Oktatásfelelősök:

 • GÉPÉSZMÉRNÖKI BSc Nagyné Pintér Zsuzsanna pinter.zsuzsanna@gamf.uni-neumann.hu
 • JÁRMŰMÉRNÖKI BSc Kun Krisztián kun.krisztian@gamf.uni-neumann.hu
 • LOGISZTIKAI MÉRNÖKI BSc Boldizsár Adrienn boldizsar.adrienn@gamf.uni-neumann.hu
 • MÉRNÖKINFORMATIKUS BSc Halczman Szilvia halczman.szilvia@gamf.uni-neumann.hu
 • MŰSZAKI MENEDZSER BSc Dr. Tóth József toth.jozsef@gamf.uni-neumann.hu
 • ÜZEMMÉRNÖK INFORMATIKUS Gurka Dezsőné Csizmás Edit csizmas.edit@gamf.uni-neumann.hu
 • MÉRNÖKINFORMATIKUS FOSZK és PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS FOSZK Írházi Zoltán: irhazi.zoltan@gamf.uni-neumann.hu hu
 • MŰSZAKI FOSZK szakfelelős: Ádámné Dr. Major Andrea major.andrea@gamf.uni-neumann.hu
 • GÉPÉSZMÉRNÖKI MSc Johanyák Edit: johanyak.edit@gamf.uni-neumann.hu

 

Adminisztratív kérdésekben:

Tanszéki adminisztrátorok:

 • GÉPÉSZMÉRNÖKI BSc (anyagtechnológiai és minőségügyi, gyártásinformatikai, műanyagfeldolgozó specializációk) Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék,  Simon Noémi simon.noemi@gamf.uni-neumann.hu
 • GÉPÉSZMÉRNÖKI BSc (mechatronika specializáció) Informatika Tanszék,  Érsek-Szugyiczki Anikó szugyiczki.aniko@gamf.uni-neumann.hu
 • JÁRMŰMÉRNÖKI BSc  Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék,  Simon Noémi simon.noemi@gamf.uni-neumann.hu
 • LOGISZTIKAI MÉRNÖKI BSc  Informatika Tanszék,  Bajakiné Szűcs Éva bajakine.eva@gamf.uni-neumann.hu
 • MÉRNÖKINFORMATIKUS BSc  Informatika Tanszék,  Érsek-Szugyiczki Anikó szugyiczki.aniko@gamf.uni-neumann.hu
 • MŰSZAKI MENEDZSER BSc  Alaptudományi Tanszék Dormán Tímea dorman.timea@gamf.uni-neumann.hu
 • ÜZEMMÉRNÖK INFORMATIKUS  Informatika Tanszék,  Érsek-Szugyiczki Anikó szugyiczki.aniko@gamf.uni-neumann.hu
 • MÉRNÖKINFORMATIKUS FOSZK és
 • PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS FOSZK  Informatika Tanszék,  Érsek-Szugyiczki Anikó szugyiczki.aniko@gamf.uni-neumann.hu
 • MŰSZAKI FOSZK  Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék,  Simon Noémi simon.noemi@gamf.uni-neumann.hu
 • GÉPÉSZMÉRNÖKI MSc  Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék,  Simon Noémi simon.noemi@gamf.uni-neumann.hu

 

 

További információ: https://gamf.uni-neumann.hu/oktatasszervezes/#szakgyak