Az Innovatív Játművek és Anyagok Tanszék története

Az 1964-ben létrehozott Felsőfokú Gépipari Technikum alapító tanszékeinek egyike volt a Mechanikai Technológiai Tanszék. (vez.: Molnár Ferenc ill. Dr Lontai Tibor). Az oktatási egység, mely akkor még a mai 10-es épületben székelt, fő feladatai a forgácsolás nélküli ipari technológiákkal kapcsolatos ismeretek, tantárgyak oktatása és K+F feladatok, illetve az abban az időben is fontos, elsősorban ipari jellegű megbízások teljesítése volt. Ezek igen időszerű feladatok voltak, hiszen akkor igen jelentős fejlődés ment végbe a régió iparában. Műszaki szakemberekre és a felsőfokú technikum mérnökeinek szakmai szolgáltatására egyaránt szükség volt.

A Tanszék a jelenleginek megfelelő szerepét 1969 óta tölti be, amikor a felsőfokú technikum Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola (GAMF) néven főiskolává vált. Az eredeti tanszék három részlegre vált külön, melyekből létrejött a Gépipari Automatizálási Tanszék (vez.: Dr. Lontai Tibor ), a Mechanikai Technológiai Tanszék (vez.: Karsai Imre), és a Műanyagfeldolgozó Technológiai Tanszék (vez.: Dr. Csikai Imre). Az akkori Mechanikai Technológia Tanszék és Műanyagfeldolgozó Technológiai Tanszék ekkor tette át a székhelyét, a mai 9-es épületbe. A műanyagfeldolgozás tudományának oktatása azóta is itt, a későbbiekben Hardy Gyuláról elnevezett létesítményben zajlik. A tanszék oktatási profilja országos szinten egyedülállónak számít, mivel műanyagfeldolgozó gépészmérnökök képzése évtizedekig csak itt történik.

A Mechanikai Technológiai Tanszék 1974-ben a mai 7-es épületbe költözött, mely ma Zorkóczy Béla iskolateremtő professzor nevét viseli. A tanszék feladata ezután is a forgács nélküli fém-feldolgozó technológiák, összefoglaló néven a mechanikai technológiák művelése maradt. Legfőbb itt oktatott tantárgyak az Anyagszerkezettan (későbbi nevén Anyagismeret), Hegesztés, Hőkezelés, és a Képlékenyalakítás voltak. Az utóbbi időben a Minőségbiztosítás tárgykör egy része is a tanszékhez tartozik, főként az anyagvizsgálat elméletét, gyakorlatát illetően. Ezeket a tantárgyakat a tanszék németül és angolul előadta a magyar hallgatóknak fakultatív keretek között, angol, német és török hallgatóknak intézmények közti, ill. TEMPUS együttműködések keretében. A tanszéken átlagosan évente 15-20 szakdolgozat készült, amikor működött az anyagtechnológiai szakirány ez a szám 30-35 között volt.

A tanszék vezetői voltak:

1969-1975: Karsai Imre kohómérnök

1975-1987: Dr Kapitány Sándor, gépészmérnök, a műszaki tudomány kandidátusa

1987-1991: Dr. Danyi József, gépészmérnök, a műszaki tudomány kandidátusa

1991-1997: Fazekasné Dr. Berta Mária, gépészmérnök

1997-2000: Dr. Danyi József, gépészmérnök, a műszaki tudomány kandidátusa

 1. január 1- től kezdve a GAMF eredeti nevén, a Kecskeméti Főiskola Műszaki karaként működik. A tanszék a kar átszervezése után, a korábbi Műanyagfeldolgozó Tanszékkel egyesülve, az Anyagtechnológiai Tanszék nevet vette fel, és jelenleg is erre a névre hallgat. A műanyagok és fémek anyagismerete és a technológiáinak oktatását, és az ezeken a területeken végzett K+F+I tevékenységet lényegében a jogelőd tanszékek oktatói, munkatársai látták el továbbra is.

2014-ig, a tanszék 50 éves működése során jelentős fejlesztéseken ment át, és jelenleg is jól felszerelt, magas technikai színvonallal rendelkezik. Példaképp megújult

 • a hegesztő műhely (fogyó és wolfám elektródás hegesztőgépek, korszerű előkészítő munkahelyek és elszívó berendezés, központi gázellátó rendszer),
 • az akkreditált Anyagvizsgáló Laboratórium, kalibrált anyagvizsgáló berendezésekkel,
 • a lemezvizsgáló laboratórium speciális lemezvizsgáló berendezéssel felszerelve,
 • és a mikroszkópi laboratórium (nagy felbontású motorizált mikroszkópok, spektroszkópia),

 

A tanszéken folyamatosan részt vettek a kutató munkában a hallgatók is és készültek Tudományos Diák Köri Dolgozatok. Közülük került ki OTDK-án első, mások, harmadik helyezett, illetve különdíjas hallgató is (lásd Tudományos Diákkör menüpont).

 

A Mech.Tech-es (fémes) közösség széleskörű kapcsolatban állt régió és több távolabbi, a rendszerváltás előtti, és az 1990-es években ujjászerveződött iparvállalatával. Főbb vállalati kapcsolatok voltak a Kéziszerszámgyár Reszelő gyáregysége (később HILTI Szerszám Kft), Budapesti Rádiótechnikai Gyár (BRG), Mezőgép (később Agrikon Kft), Axon Kft, BOSAL KFT, Fémmunkás (később TRAVERZ Kft), Kéziszerszám Gyár Szegedi Gyáregysége, Zománcipari Művek Kecskeméti és Budafoki

Gyárai, Hűtőtechnika Tatai Kft, Vasöntöde és Tűzhely Gyár (Salgótarján), stb. Ezeknek az ipari partnereknek a jelentős része jelenleg is szoros kapcsolatot ápol a tanszékkel.

Az utóbbi időben a régióban megjelent jelentős járműipar okán számos új vállalati kapcsolat jött létre. A közelmúltban nagy sikerrel zárult több ehhez kapcsolódó projekt is, például a TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0029. projekt: Járműipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatások az alakíthatóság, hőkezelés és hegeszthetőség témaköreiben, vagy a TÁMOP 4.2.1.3-09/1/KONV-2010-0003. Project: A járműgyártásban használt lemezanyagok fejlesztési tendenciái, alkalmazási lehetőségeik.

A járműipari képzés tananyagának fejlesztésében a tanszék oktatói az alábbi jegyzetekkel vettek részt:

Dr. Danyi József – Dr. Végvári Ferenc: Gépjárműgyártás és fenntartás. Elektronikus tankönyv. (2010)

Dr. Danyi József – Kardos Károly – Dr. Végvári Ferenc: Képlékenyalakítás. Elektronikus tananyag. Térfogatalakítás modul. (2011)

Az elmúlt nagyjából öt évtized alatt végbement fejlődés tükröződik vissza az intézmény bel- és külföldi kapcsolatrendszerében. Néhány említésre méltó tény, a teljesség igénye nélkül:

 • A Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka konferencián a tanszék oktatói az első megrendezett eseménytől kezdve résztvevők, ill. képviselik a GAMF-ot és tanszéket a rendezvény tudományos bizottságában
 • Az MTeM, Modern Technolgies in Manufacturing nemzetközi konferenciának is, az előzőhöz hasonlóan folyamatos részvevői a tanszék munkatársai, és egy főt delegál a tanszék az International Scientific Committee tagjai közé.
 • Az IDDRG, International Deep Drawing Group, névre hallgató világszervezetben, a magyarországi szakember gárda titkára szintén a tanszékről került ki, úgy, mint a GTE Központi Képlékenyalakító Szakosztályának hasonló pozíciójában is sokáig tanszéki ember ült.
 • Az Eszéki Egyetem Slavonszki Brodi karával közös publikációk születtek.
 • A Zsolnai Műszaki Egyetemen a hegesztési varrat szemcsefinomítása aktív ultrahanggal témában folyt együttműködés.
 • Az Erdély Magyar Tudomány Egyetemmel (SAPIENTIA) és a Kolozsvári Műszaki Egyetem ápolt jó kapcsolata a GAMF-nak, jó példa a magyar és román műszakiak politikamentes együttműködésére.