Markó Balázs Tdk tevékenysége

 

 

Markó Balázs vagyok, harmadéves gépészmérnök hallgató. A TDK dolgozatom témája „Mágneses térben végzett finomfelületi megmunkálás szerszámpályáinak optimálása”. Ezt az optimálást elvégzem analitikus és kísérleti úton is.

 

A téma megalkotója Dr. Kovács Zsolt Ferenc volt, kinek doktori értekezésére építem a dolgozatom alapköveit. Így Zsolt lett a konzulensem. Másik elengedhetetlen személy dolgozatom létrejöttéhez a BME egy kiváló oktatója, Dr. Póka György, aki a szerszámpályák analitikus felírásához, szimulálásához nyújt segítséget.

 

Mágneses felülethengerlő szerszám megalkotása nagy mértékben köthető Egyetemünkhöz, amelynek vizsgálata igen hosszú múltra tekint vissza. Így dolgozatom fő célja ennek a témának továbbvitele és még inkább tökéletessé tétele.

 

A témám lényege abból adódik, hogy az először analitikus úton felírt pályákat vizsgálom egy matematikai szoftver segítségével. Ennek a vizsgálatnak célja megtalálni a technológiai paraméterek azon értékét, amelyek legoptimálisabbak lehetnek bizonyos követelményeknek. Ilyen követelmény lehet például a legjobb felületi minőség létrehozása. Az alkalmazott technológiai paraméterek hatására létrejövő szerszámpálya többek között a fő képen látható módon megjeleníthetővé is válik. Így a szimuláció alkalmassá válhat későbbiekben a maró gépen végzett kísérletek felváltására vagy leredukálására. A szimulációkat követően végzek kísérleteket is annak megállapítására, hogy a szimuláció eredménye mennyire közelíti meg a valós mérési eredményeket. Egy ténylegesen jól működő szimuláció nagy jelentőséggel bír az ipar számára, mivel ezt a programot egy kis mértékben átalakítva nem csak mágneses felülethengerlésre hanem marásra is alkalmazhatóvá válik.

 

Az ilyen mélységű kutatások elvégzése során úgy gondolom előnyös a TDK-n való részvétel, mivel így rengeteget lehet tanulni arról, hogy hogyan kell egy megfelelő minőségű dolgozatot megírni. Ezen felül megismerhetjük mások témáit is, amellyel betekintést nyerhetünk a szakma aktuális problémáiba.