Körömi Benjámin TDK tevékenysége

Körömi Benjámin vagyok, járműmérnök szakos hallgató. TDK tevékenységem mellett duális képzésben is rész veszek. A kutatási munkám során a motivációt, a célt az jelentett számomra, hogy az egyetemi képzés során elsajátított elméleti, gyakorlati tudás, valamint a duális gyakorlatok során szerzett tapasztalatok, ismeretek mellett, a kutatási és fejlesztési területekben is szakmai tapasztalatot, tudást szerezzek. Konzulensem Dr. Berczeli Miklós, illetve további szakmai segítőim Kovács Péter és Tajti Ferenc tanszéki mérnökök.

Dolgozatom témája a különböző felületkezelések hatása a ragasztott alumínium lemezek kötési szilárdságára. A kutatás során többek között vizsgáljuk a felületkezelt minták felületi energiáját az idő múlásának függvényében, melyet a nyugvó csepp módszer segítségével határozunk meg. Továbbá vizsgáljuk a felületi érdesség értékek megváltozását a felületkezelések hatására, illetve a szabvány szerint elkészített, ragasztott húzási és nyírási próbatestek kötési szilárdságát a különböző felületkezelések függvényében. A kutatás célja, hogy egy Magyarországon tevékenykedő építőipari vállalat jelenleg alkalmazott felületkezelési, illetve ragasztási technológiáján hogyan lehet változtatni, gyorsítani, költséghatékonyabbá tenni, valamint a ragasztott kötéssel készült termékeiket szilárdabbá, ellenállóbbá tenni. Ennek érdekében a kutatás során kapcsolatokat, összefüggéseket kell keresnünk a különböző felületi érdességek, illetve felületi energiák függvényében hogyan alakul a kötések szilárdsága.

A TDK-t páratlan lehetőségnek találom azt a szempontot figyelembe véve, hogy olyan tématerülettel foglalkozhatom, mint a ragasztás, mely a közeljövőben a legnagyobb fejlődésen átmenő, a jövőben leghasználatosabb kötéstechnológia lehet, mind a járműipart, mind a többi iparágat illetően. A Tudományos Diákköri Konferencián való részvételt kiváló alkalomnak találom a szakdolgozatom, illetve későbbiekben az önéletrajzom és a munka világának tekintetében. A Tudományos Diákköri Konferenciát nagyszerű lehetőségnek tartom, mivel az általam és hallgatótársaim által elvégzett kutatások és az azokból elkészített dolgozatok által, betekintést nyerhetünk a különböző szakmai területek jelenlegi problémáiba, további problémák feltárásába, megoldásába.