Demonstrátori pályázat

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kara demonstrátori pályázatot hirdet az Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék oktató-kutató munkájának elősegítése érdekében az alábbi időszakra:

2023. április hónaptól 2023. augusztus 31-ig

A pályázat kiemelt célja, hogy:

 • a hallgatók gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek az oktatói feladatok ellátásában
 • a hallgatók részt vegyenek az oktatással kapcsolatos szervezőmunkában (tudománynépszerűsítő, tehetséggondozó, beiskolázást segítő rendezvények előkészítése és lebonyolítása)
 • a megbízás révén már egyetemi tanulmányaik során felelősséggel bekapcsolódjanak az oktató- és kutatómunkába és abban kellő felkészültséget, jártasságot szerezzenek
 • a legkiválóbb demonstrátorok az egyetemi oktatók utánpótlásának bázisát alkossák

Demonstrátori pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki:

 • legalább öt lezárt félévvel rendelkezik az Innovatív Járművek és Anyagok Tanszéken
 • a pályázat benyújtásának pillanatában aktív nappali hallgatói státusszal rendelkezik
 • a pályázatban megjelölt időszakban is aktív hallgatói státuszban marad
 • büntetlen előélettel rendelkezik

Előnyt jelent:

 • az összes lezárt féléveinek tanulmányi átlaga legalább 4,00
 • előzetes kutatómunka, tudományos diákköri vagy kiegészítő tanulmányi tevékenység, járműépítő csapattag
 • középfokú nyelvtudás

Juttatás:

 • a demonstrátori tevékenység igazolt ellátásáért díjazásra jogosult, aminek meghatározása a megbízásban szereplő feladatok alapján kerül sor

A megbízás időtartama:

 • határozott idejű
 • 2023. április hónaptól 2023. augusztus 31-ig

A foglalkoztatás jellege:

 • részmunkaidő (heti 20 óra)

A munkavégzés helye:

 • 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
 • GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • a hallgató fényképes szakmai önéletrajza és motivációs levele
 • erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést igazoló dokumentum

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

 • A személyesen az Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék titkárságán ügyfélfogadási időben a fent említett dokumentumok leadásával 2023. március 31. 11:00 óráig.
 • 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. J épület I. emelet E08 iroda (Hétfő – Péntek 9:00 – 11:00)