PÁLYÁZAT - A MIM TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN

„A MIM technológia alkalmazása a gyakorlatban” címmel pályázatot hirdet az AFT-Hungary Kft. a metal injection molding technológia alkalmazásának lehetőségei témában maximum 3 fős csapatok részére az alábbi témákhoz kapcsolódó pályamunkák, dolgozatok beérkezését várjuk:

 

1. Jelenleg más technológiával előállított alkatrész MIM technológiával történő gyártása, konkrét példán bemutatva
2. A metal injection molding technológia alkalmazhatóságának vizsgálata egy iparágban, konkrét példán bemutatva
3. A MIM technológia és más, fémalkatrészek előállítása során használt gyártási technológia összevetése költséghatékonyság szempontjából, példán bemutatva

 

Terjedelem: legfeljebb 15-20 oldal. A pályamunka elején fel kell tüntetni a hallgató(k) adatait, mint név és évfolyam. A pályázathoz mellékelni kell külön dokumentumként (a benyújtás formájától függően PDF vagy kinyomtatott formában) a hallgató(k) nevét, telefonszámát és e-mail címét, valamint a hallgatói jogviszony igazolásáról szóló nyilatkozatot.

 

Leadási határidő: 2023. október 15. (postai bélyegző/ átvételi igazolás/ email küldési ideje szerint)

 

Eredményhirdetés: 2023. november 23., AGTECO 2023 konferencia

 

A pályamunkák, dolgozatok díjazása:

 

1. hely 500.000 Ft

2. hely 300.000 Ft

3. hely 150.000 Ft

 

Valamint minden díjazott gyárlátogatáson vehet részt az AFT-Hungary Kft-nél.

A versenyen való részvétel feltételeivel kapcsolatban további információ: +3635551000, +36308672223, bkovacs@arcw.com

 

Részvételi feltételek

 

A versenyre a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar alapképzésében (osztatlan képzés, BSc/BA/MSc) részt vevő hallgatók magyar nyelvű pályázatait várjuk. A verseny ily módon értett "zártkörűségének" biztosítása érdekében azt kérjük a hallgatóktól, hogy hallgatói jogviszonyukról nyilatkozatot nyújtsanak be. Azon hallgatók pályázhatnak, akik a 2022/2023-as egyetemi tanév II. szemeszterében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Lehetőség van arra, hogy legfeljebb három – a fenti feltételeknek megfelelő – hallgató közös pályamunkát adjon be. Ebben az esetben (helyezés esetén) a pályadíj egyenlő arányban illeti meg őket.

 

A pályamunkák benyújtása

 

Az elkészített pályamunkát kinyomtatva egy példányban/ a bkovacs@arcw.com címre megküldött emailben, PDF fájlformátumban kell benyújtani (fáljmegosztón), vagy lezárt borítékban postai úton (AFT-Hungary Kft., 2651 Rétság, Ipari park 5.) vagy személyesen (Neumann János Egyetem, GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Ledniczky György részére). Az e-mail tárgyában vagy a borítékon fel kell tüntetni: „AFT-Hungary Kft. pályázat 2023”.

 

A dolgozatok, pályamunkák értékelésének módja

 

A pályaművek értékelését az AFT-Hungary Kft. szakmai bírálóbizottsága végzi, egységes szempontrendszer alapján. A plagizáló, vagy tartalmilag értékelhetetlen anyagok kizárásra kerülnek. Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom. A pályamunkák értékelése az eredményhirdetést követően megismerhető.

Az eredményhirdetés helyéről és idejéről az AFT Hungary Kft. és az egyetem elektronikus levél útján is értesíti a hallgatókat.

 

Értékelési szempontok

  • A bemutatott megoldás újszerűsége
  • Gyakorlati megvalósíthatóság
  • Piaci kereslet
  • Termékvolumen
  • A téma kidolgozottsága
  • Kreativitás

Hasznos linkek:

 

Alan Bird mérnökségi vezető előadása a MIM-ről: https://youtu.be/VL5pb4M-QNQ

MadeIn Gyetván Csabával: Hogyan készül? - MIM Technológia - AFT (afthungary.com)

Cikkek a MIM-ről és az AFT-ről: Tudástár - AFT (afthungary.com)

Hallgatói nyilatkozat: NYILATKOZAT