XXXII. Nemzetközi hegesztési konferencia

F E L H Í V Á S

a XXXII. Nemzetközi Hegesztési Konferenciára

2024. június 6-8.

 

A Magyar Hegesztési Egyesület a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesüléssel, a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetséggel, a Magyar Acélszerkezeti Szövetséggel, a Dunaújvárosi Egyetemmel együttműködésben − rendezi meg a XXXII. Nemzetközi Hegesztési Konferenciát, amelynek központi témája:

 

Új eredmények a hegesztés és rokon eljárásainak alkalmazásában, a gépesítés
és automatizálás, a biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés

 

MEGHÍVÓ

JELENTKEZÉSI LAP  

 

A konferencia szakmai területei az alábbiak:

 • Korszerű megoldások hegesztési, termikus-, és vízsugaras vágási eljárások irányításához és felügyeletéhez
 • Additív gyártás
 • Digitalizáció, okos gyár, robottechnikai alkalmazások
 • Hegesztés és rokon eljárásai alkalmazása atomenergiai létesítményeknél
 • Modellezés és szimuláció
 • Hidrogénipar
 • Hegesztett kötések és termékek minőségirányítása, vizsgálata
 • A biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés.


A konferencia szakmai programját a konferencia fő témaköreihez kapcsolódó,

 • a Programbizottság által felkért előadók plenáris előadásai (25-30 perc időtartamban),
 • a bejelentkezett előadók, Programbizottság által elfogadott előadásai (15 perc időtartamú előadás és 5 perc kérdések, hozzászólások),
 • a szakterületi fórumok képezik.

 

A konferencia a hagyományoknak megfelelően alkalmat biztosít a MAHEG által kiírt diplomafeladat pályázatok díjainak, valamint az Egyesület elismeréseinek ismertetésére, azok személyes átadására. Az előadásokat követően mód lesz szakmai vitára, észrevételek felvetésére.
A szervezők a konferencia megnyitása előtt az érdeklődők számára – 2024. június 6. délelőtt – lehetőséget biztosít a házigazda Dunaújvárosi Egyetem laboratóriumainak látogatására, valamint a konferencia keretében rendezett gyakorlati bemutató és kiállítás megtekintésére. A látogatáson és a kiállításon történő részvételi szándékot a jelentkezési lapon fel kell tüntetni.

 

Az előadásokra a cím és a rövid tartalom megadásával, továbbá a jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni.

 

A konferencia nyelve magyar és angol.

 

A konferencia az előadóinak a jelentkezési lapot az alábbiak szerint kell megküldeni a Szervezőbizottságnak.

 


Absztrakt beküldésének határideje*: 2024. január 31.

Döntés az absztrakt elfogadásáról: 2024. február 15.

Az elfogadott cikkek beküldésének határideje: 2024. március 30.

Döntés a cikk elfogadásáról a lektorálást követően: 2024. április 19.

 

Előadást nem tartó részvevők jelentkezési határideje 2024. május 20. A felhívás mellékletét képező sablonnak megfelelő, 6-8 oldal terjedelmű konferencia cikkek ISBN számmal ellátott elektronikus kiadványban jelennek meg. A konferenciát követően a Programbizottság által szakmai szempontok alapján kiválasztott közlemények szerzői felkérést kapnak eredményeik részletesebb kifejtésére, amelyek a Hegesztéstechnika folyóirat Tudományos Rovatában, vagy angol nyelvű cikk esetén az impaktfaktoros Periodica Polytechnica Mechanical Engineering folyóiratban kerülhetnek publikálásra.

 

A konferencia 2024. június 6-án, csütörtökön délelőtt helyszíni látogatással kezdődik, amelyet csütörtök délután, péntek egész nap és szombat délelőtt szekcióülések követnek a későbbiekben kiadásra kerülő program szerint.

A rendezvény helyszíne: Dunaújvárosi Egyetem, 2401 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1.

A konferencia helyszíne közelében található szálláslehetőségekről a www.maheg.hu felületen folyamatosan tájékoztatást adunk.

 

Részvételi díja konferencia részvételi díja: 119.000 +ÁFA Ft/fő

A MAHEG, MAROVISZ, MAGÉSZ egyéni tagjainak, jogi tagvállalat dolgozóinak, az MHtE tagvállalat dolgozóinak kedvezményes részvételi díja 95.000 +ÁFA Ft/fő

Doktoranduszok: 49.000 +ÁFA Ft/fő

Felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói*: 25.000 +ÁFA Ft/fő

Nyugdíjasok*: 20.000 +ÁFA Ft/fő

Szponzori támogatás**: Külön felhívás szerint

Hirdetés: 95.000 +ÁFA Ft/hirdetés

Kiállítás a konferencia helyszínén: 250.000+ÁFA Ft

Gyakorlati bemutatóval egybekötött kiállítás: 400.000+ÁFA Ft

 

* abban az esetben, ha MAHEG, MAROVISZ, MAGÉSZ egyéni tagja,

** a szponzori támogatás és a kiállítás részleteit a jelentkezési lap melléklete tartalmazza.

 

A konferencia részvételi díja magába foglalja az előadásokat tartalmazó elektronikus
kiadványt, a kivonatokat tartalmazó programfüzettel, a konferencia ideje alatt a szünetekben
a frissítő, valamint az ebédek és a vacsorák, valamint a szervezés költségeit.

 

MAGYAR HEGESZTÉSI EGYESÜLET