AVL Motorfékpad

Az eszközpark egyik legnagyobb értékû laboratóriuma a motorfékterem. A kialakított rendszer segítségével kb. 140 kW teljesítményig az
összes személyautó motor vizsgálható, benzin, dízel és a késõbbiekben CNG tüzelõanyaggal is. A laborban a legmodernebb ipari igényeknek megfelelõ
vizsgálatok is elvégezhetõk, de az oktatásban is rendkívül hasznos, hogy hallgatóink egyes paraméterek változtatásának hatását a motor valós üzeme közben tekinthetik meg.
Az alkalmazott technológia lényege, hogy egy aszinkron – mind fékezésre, mind hajtásra alkalmas – fékgép került beépítésre, mellyel 220 kW teljesítményig a padra felszerelt dízel- és benzinmotorok egyaránt fékezhetõk 12000 fordulat/perc maximális fordulatszámig 500 Nm maximális nyomatékterhelés mellett.
A motorfékpad kialakítása ugyancsak a lehetõ legnagyobb rugalmasság szem elõtt tartásával történt. Így olyan motorelektronikai vezérlõeszközökkel is rendelkezünk, melyekkel akár közvetlen befecskendezéses motorok saját vezérlése is megvalósítható.
A motorfékpad és a szimulációs eszközeink együttmûködése kiválóan példázza a már említett HIL szimulációk nyújtotta lehetõségeket, azaz lehetõség van különbözõ paraméterekkel rendelkezõ jármûveknek a tesztelt motor „köré szimulálására”. Így vizsgálhatóak a motor paraméterei adott útvonalon akkor, ha az éppen egy személyautóban üzemel.
A rendszert modern részecske- és emissziómérõ, indikáló mûszer, turbófordulatszám-mérõ egészíti ki, amely elemek együttesen az ország egyik legmodernebb fékpadját jelenítik meg a Kecskeméti Fõiskolán.