Műanyagfeldolgozó kutatócsoport
Dr. Tóth László kutatócsoport-vezető

 

Ádám Balázs főiskolai tanársegéd                                                                                                                                                                                                                      

Tel: 76/ 516-395
Iroda: 9/9
E-mail: adam.balazs@gamf.uni-neumann.hu

Szakterület: műanyagok anyagvizsgálata és feldolgozás technológiája

Kutatási terület: amorf és kristályos polimerek vizsgálata termikus analízissel, DSC és TGA berendezésekkel

Publikációs jegyzék: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10050540

Oktatott tárgyak: Műanyagfeldolgozás technológiája I. gyakorlatai, Műanyagfeldolgozás technológiája II. gyakorlatai, Műanyagok tulajdonságai és vizsgálata gyakorlatai, Műanyagok a gépjárművekben, Polimerfizika, Különleges anyagok, Anyagvizsgálat, Anyagkárosodás, Gumifeldolgozás gyakorlatai, A tanszéki Erasmus órák gyakorlati része

 

Ádámné Dr. Major Andrea  főiskolai tanár

Tel: 76/516-392
Iroda: 9/12
E-mail: major.andrea@gamf.uni-neumann.hu

Szakterület: polimerek

Kutatási terület: polimer keverékek, polimer alapú kompozitok és nanokompozitok előállítása, vizsgálata

Publikációs jegyzék: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10045199

Oktatott tárgyak: Műanyagok tulajdonságai és vizsgálata, Polimerek fizikája, Kémia, Kémia A, Kémia B, Kémia C l., Kémia J, Fizikai kémia l., Fizikai kémia ll., Környezetvédelem, Környezettechnika, Környezetismeret, Környezetállapot felmérése, Nobel-díjas természettudósok Ökológia, Chemistry, Polymer physics, Structure and properties of polymers l. ll.

 

 

Angeli Eliza tudományos segédmunkatárs

Telefon: 76/516-369

Iroda: 9/19

Email: angeli.eliza@gamf.uni-neumann.hu

 

 

Antaliczné Nagy Dorottya főiskolai tanársegéd

Telefon: 30/966-6276

Iroda: 9/18

Email: nagy.dorottya@gamf.uni-neumann.hu

Szakterület: polimerek

Kutatási terület: polimerek reológiája, poliolefinek szerkezete és reológiája közötti kapcsolat

Publikációs jegyzék: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10050547 

Oktatott tárgyak: Kémia, Műanyagok tulajdonságai és vizsgálata, Készségfejlesztő tréningek (Transzverzális ismeretek), Felületkezelési technológiák, Gumiipari technológiák

 

Bata Attila  főiskolai tanársegéd                                                                                                                                                                                                                             

Tel: 20/277-3832; 76/516-393
Iroda: 9/8

E-mail: bata.attila@gamf.uni-neumann.hu

Szakterület: anyagtechnológia

Kutatási terület: Originál és reciklált PET keverékek tulajdonságainak tanulmányozása (reológia, termoanalitika, illetve a mechanikai tulajdonságok vizsgálata), Polimerek, polimer keverékek, polimer alapú kompozitok és nanokompozitok előállítása és vizsgálata, polimerek újrahasznosítása, alapanyag kiváltással kapcsolatos vizsgálatok.

Publikációs jegyzék: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10049996

Oktatott tárgyak: Műanyagfeldolgozás technológiája I-II. Műanyagfeldolgozás szerszámai és gépei I-II.

 

 

Hansághy Pál tanszéki mérnök

Telefon: 76/516-369

Iroda: 9.ép. 18 szoba

Email: hansaghy.pal@gamf.uni-neumann.hu

 

 

Dr. Kókai Eszter tudományos munkatárs

Telefon: 76/516-369

Iroda: 9.ép. 19 szoba

Email: kokai.eszter@gamf.uni-neumann.hu

Szakterület: szerves kémia, műanyagok fizikája

Kutatási terület: felületkezelési eljárások, analitikai vizsgálati módszerek víztartalom meghatározásra

Publikációs jegyzék: <Ugrás az MTMT adatbázisába> https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10042739

Oktatott tárgyak: Felületkezelési technológiák (labor)

 

 

Polgár Balázs tanszéki mérnök

Telefon: 76/516-393

Iroda: 9.ép. 8 szoba

Email: balazs.polgar13@gmail.com

 

 

 

Prof. Dr. Belina Károly professzor emeritus

Tel: 76/516-390
Iroda: 9/11
E-mail: belina.karoly@gamf.uni-neumann.hu

Szakterület: makromolekuláris anyagok kémiája, fizikája és feldolgozása

Kutatási terület: műanyagok fizikája, a polimerek folyási jellemzői és szerkezetük közötti kapcsolat

Publikációs jegyzék: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10005170

Oktatott tárgyak: Felületkezelési technológiák, Műanyagok fizikája és előállítása, Polymer Processing l., Composites, Specialty Polymers, Műanyagok a járművekben, Gumiipari technológiák

 

 

Tóth Gergely főiskolai tanársegéd

Telefon: 70/554-0856; 76/516-393

Iroda: 9.ép. 8 szoba

Email: toth.gergely@gamf.uni-neumann.hu

 

Szakterület: Műanyagfeldolgozás, reológia

Kutatási terület: Műanyagfeldolgozás technológiái, szerszámai és gépei, valamint a polimer ömledékek reológiai vizsgálatai

Publikációs jegyzék:

Oktatott tárgyak: Műanyagfeldolgozás technológiája I-II. Műanyagfeldolgozás szerszámai és gépei I-II.