Antaliczné Nagy Dorottya

Tanársegéd 

Tel: 76/516-369

Mobil: 30/966-6276

Iroda: 9/18

Email: nagy.dorottya@nje.hu


Szakterület: polimerek

 

Kutatási terület: polimerek reológiája, poliolefinek szerkezete és reológiája közötti kapcsolat

 

Publikációs jegyzék: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10050547

 

Oktatott tárgyak: Kémia, Műanyagok tulajdonságai és vizsgálata, Készségfejlesztő tréningek (Transzverzális ismeretek), Felületkezelési technológiák, Gumiipari technológiák