Minden felsőoktatási intézmény lényeges feladata a szakterülethez kapcsolódó tudományok művelése, e nélkül nem képzelhető el a szaktudományok magas szintű oktatása, a hallgatók tudományos igényű képzése, nevelése.

A közös tanár-diák tudományos munka szervezett keretek közötti működtetésére jött létre 1952-től intézményenként hazánkban a Tudományos Diákköri Tanács. Az első Országos Tudományos Diákköri Konferenciát 1955-ben tartották.

A GAMF 1973-ban a XI. Országos konferencia Számítástechnikai és Automatizálási Szekciójának házigazdája volt, 2013-ban pedig a XXXI. Országos konferencia Műszaki Tudományi Szekciójának adott otthont.

 

A múlt

1975: Tóth Imre: Keverék polimerek reológiai és fröccstechnológiai vizsgálata - OTDK I. helyezés
Konzulens: Dr. Csupor István

1985: Boros Gábor: Súrlódás szerepe, a súrlódási tényező meghatározása lemezalakítási technológiáknál - OTDK II. helyezés
Konzulens: Danyi József és Dr. Tuskó László

1987: Virágh Ildikó: Az Sz1 jelű szelepacélok nagysebességű megeresztése - OTDK I. helyezés
Konzulens: Csehi Sándor

1987: Salamon Ferenc: Szerkezeti acélok számítógépes anyagmegválasztása - OTDK III. helyezés
Konzulens: Végvári Ferenc

1989: Pillér Ferenc: Öntött előgyártmányok méreteinek meghatározása számítógéppel - OTDK III helyezés.
Konzulens: Csehi Sándor

1989: Balog László és Oláh Ferenc: Alak és méretváltozás hőkezelésnél - OTDK III. helyezés
Konzulens: Fazekasné dr. Berta Mária

1989: Kovács Béla és Podobni István: Elegyedő polikarbonát/polieszter keverék polimer feldolgozása és vizsgálata - OTDK III. helyezés.
Konzulens: Dr. Csupor István és Dr. Tóth Tihamér

És a közelmúlt:

2012: Kis Dávid István: Alakemlékező ötvözetek tanulmányozása és fázisátalakulásaik vizsgálata DSC és DMTA mérőberendezésekkel – házi TDK I. helyezés

2012: Béres Gábor: Fémek és fémötvözetek első és másodrendű termodinamikai átrendeződéseinek tanulmányozása DMTA berendezéssel - házi TDK II. helyezés

2015: Hareancz Ferenc: Alumínium karosszéria lemez gyártási folyamatának elemzése, az alakítási határdiagramjának felvételével - házi TDK III. helyezés

2015: Galgóczki Ádám: AWI ívhegesztő gépek jelalakjának optimalizálása - házi TDK II. helyezés